Czech English German

drevo

CENÍK A POSTUP ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Návrh a podrobnost projektové dokumentace se postupně zpřesňuje, podobně jako se pozvolna vyjevuje sochařova vize v kmeni stromu každým pohlazením jeho dláta. Pro snazší orientaci v procesu plánování uvádím 5 hlavních kroků vedoucích k realizaci stavby, přičemž každý z nich vyžaduje řadu dalších ... 

1. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 38d9169b-8258-4d4f-b08e-54687ea922f5

1. Předprojektová příprava

Prvním krokem na společné cestě k realizaci Vašeho domu je osobní setkání. Úvodní hodinovou konzultaci, na které se budete moci zeptat na to, co Vás zajímá, nabízím v rámci Brna zdarma. Na první setkání navazuje obhlídka pozemku včetně nejbližšího okolí, zahrnující posouzení stávajícího stavu území a vyhodnocení ... 

Landscape architecture

2. Studie ekodomu a ekozahrady: 19–36 000 Kč

Běžná architektonická studie řeší komplexní urbanistické vztahy, umístění stavby na pozemku, architektonické a stavebně-technické provedení. Vzhledem k tomu, že studie stavby slouží jako výchozí podklad pro další projekční práce a je z celé projektové dokumentace nejlevnější, přičemž nejvíce ovlivní stavbu a její ... 

3. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

3. Projektová dokumentace pro stavební řízení: 29–39 000 Kč (stavební část)

Požadavky na obsah a podobu projektové dokumentace jsou dané Stavebním zákonem, vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a dalšími souvisejícími předpisy. Na jejím základě je vydáno povolení ke stavbě domu. Většinu projektů rodinných domů lze pouze „ohlásit“, v případě, že zastavěná plocha nepřesáhne 150 m²... 

4. PROVEDENÍ STŘAVBY information-about-general-contractors 2

4. Projektová dokumentace pro provedení ekodomu a ekozahrady: 32–42 000 Kč (stavební část)

Je zpracována v podrobnostech a detailech pro realizaci stavby. Dílčí části dokumentace jsou zpracovávány specialisty z jednotlivých oborů. Ve stavební praxi se občas můžeme setkat s laickým názorem, že lze stavět i podle dokumentace pro stavební řízení, a tím ušetřit část peněz za projekční práce. Osobně neznám ... 

5. REALIZACE 2a9d989cb63d1d9b80e87ce4a1947498

5. Realizace stavby ekodomu a ekozahrady

Provedení stavby ekodomu doporučuji řešit společně s plánem na realizaci ekozahrady. V jednotlivých bodech dále uvádím konkrétní příklady, proč je to výhodné: efektivnější využití zeminy z výkopových prací na terénní úpravy pozemku a účinnější aplikace těžké techniky, možnost hospodárného nakládání s dešťovými ...