Czech English German

1. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 38d9169b-8258-4d4f-b08e-54687ea922f5

1. Předprojektová příprava

... přírodních podmínek. Pokud si budete přát, může naše první setkání proběhnout přímo v místě budoucí stavby. V tomto případě je třeba počítat s uhrazením cestovních nákladů ve výši 7 Kč/km. Nadto bude připočtena paušální částka 1900 Kč za obhlídku pozemku včetně nejbližšího okolí, zahrnující posouzení stávajícího stavu území, pořízení fotodokumentace, vyhodnocení dotazníku v souvislosti s přírodními podmínkami. Vyplnění dotazníku, který je součástí předprojektové přípravy Vám také pomůže blíže specifikovat Vaše přání s ohledem na plánovaný projekt.

 

crossroads

1.1 Poradenská činnost v kombinaci s koučovacím přístupem
Volitelná služba - není podmíněna vypracováním projektové dokumentace.

V jakých situacích Vám např. mohu pomoci: 

  • když nejste rozhodnuti, zda stavět nový dům, nebo rekonstruovat
  • Vaše představy o bydlení přesahují stávající finanční možnosti 
  • máte s partnerem odlišné představy a nevíte jak je prakticky skloubit 
     

Zde si můžete přečíst rozhovory s lidmi, kteří již prošli plánovacím procesem >> 

Projektoval jsem jejich domy v době, kdy jsem ještě neznal koučovací techniky, které člověku pomáhají spojit se s jeho vnitřní moudrostí. Z jejich příběhů je patrné, že do procesu plánování a realizace mnohdy vstupuje řada faktorů, které nemáme zcela pod kontrolou, ale je možné se na ně předem připravit. 

Zajímavý příklad celostního přístupu k vytvoření „opravdového domu“ můžete najít zde >> 
Krátká ukázka společné práce s klientem >> 

Vzdělání v koučinku >>