Czech English German

přírodní interiér

V interiéru je naplno využíváno pozitivních vlastností přírodních materiálů, které například pomáhají zvlhčovat vzduch, přispívají k vytváření vhodného elektroiontového a elektromagnetického mikroklimatu, váží prachové částice a toxické látky, akumulují teplo nebo přispívají k tepelné stabilitě vnitřního prostoru. Při návrhu čerpám především z Baubiologie, což je nauka o celostních vztazích mezi člověkem, jeho obydlím a okolím. Inspirací je mi také umění Feng-Shui, které učí jak vytvářet rovnováhu kolem nás a tím pádem i v nás samých.


Kde je soulad, tam je zdraví, spokojenost a harmonické vztahy.
Feng Šuej