Czech English German

ekozahrady

Věřím v domov, který je dokonalým odrazem jeho obyvatel, skutečný domov ve kterém se cítíte opravdu dobře.  Navrhuji proto ekozahrady, které poskytnou hodnotný životní prostor všem jejím obyvatelům. Přírodní zahrady jsou založeny na spolupráci velkého množství organismů, proto nevyžadují neustálou péči ze strany člověka. Nejucelenější sytém navrhování trvale udržitelných lidských sídel podle vzoru přírodních ekosystémů poskytuje permakultura. 

  

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
Seneca Lucius Annaeus