Czech English German

interiér a design

 

V interiéru je naplno využíváno pozitivních vlastností přírodních materiálů, které například pomáhají zvlhčovat vzduch, přispívají k vytváření vhodného elektroiontového a elektromagnetického mikroklimatu, váží prachové částice a toxické látky, akumulují teplo nebo přispívají k tepelné stabilitě vnitřního prostoru. Při návrhu čerpáme především z Baubiologie, což je nauka o celostních vztazích mezi člověkem, jeho obydlím a okolím.

 

 

Kde je soulad, tam je zdraví, spokojenost a harmonické vztahy.
Feng Šuej